Varivas P.E Ligne Avani Jigging Max Power 10 x 10 300m P.E 3 48lb (4663)
Daiwa Mega Sensor 8 Braid+Si 300m 18kg 3 Multicolor PE Line 120371

News

ANDE PREMIUM ROSA - Ø 0.60 - 40lbs - 630mt

YGK P.E Line G Soul Super Jigman X8 300m P.E 5 , 70lb (6903)